Speelmogelijkheden


BC Selecta heeft altijd geinvesteerd in jeugd en is vandaag de dag de enige vereniging in Dordrecht die badminton voor jeugd aanbiedt, inclusief training.
Omdat badminton wel wat vraagt van de motoriek raden we aan om zo rond 8 jaar te beginnen, in overleg met de trainer kan dat ook al eerder.
Je bent jeugdspeler tot je achttiende, het is in overleg wel mogelijk om ook daarna nog met de jeugd te blijven meetrainen.
De jeugdtraining wordt gegeven op dinsdagavonden van 7 tot 8 in Sporthal Oranje Wit door gediplomeerde trainers met hulp van de jeugdcommissie. De training loopt in principe parallel met de schoolvakanties, van eind augustus tot begin juli.

Alle jeugdspelers van BC Selecta doen mee aan de jeugdcompetitie. Dat doen we in teams van 4-6 spelers, en we spelen tegen verenigingen in de buurt. De thuiswedstrijden zijn op vrijdagavond vanaf half acht en zijn meestal om negen uur afgelopen. Uitwedstrijden zijn op zaterdag of zondag. De jeugdcompetitie loopt van begin oktober tot en met april. Van de ouders wordt verwacht dat zij een aantal keren voor vervoer naar uitwedstrijden zorgen.

Voor extra gemotiveerde jeugdspelers bieden we in augustus-september en in mei-juni een extra training aan op vrijdagavond, van half acht tot negen.
Selecta heeft veel spelers die geen competitie spelen. Voor de liefhebbers bieden we training aan met een gediplomeerde trainer, dinsdagavond van acht tot negen.
Verder kunnen recreatieve spelers altijd terecht op dinsdagavond en vrijdagavond van acht tot elf op de banen die niet voor training of competitie worden gebruikt.
Met in totaal negen banen is dat eigenlijk nooit een probleem, misschien moet je even wachten in het begin als er op vrijdagavond veel jeugdteams thuis spelen.
Selecta doet mee aan de seniorencompetities van de Nederlandse badmintonbond. Ieder seizoen proberen we zoveel mogelijk teams op te stellen in diverse klasses. Competitiespelers trainen op dinsdagavond van 8 tot 9 uur in Sporthal Oranje-Wit en spelen hun thuiswedstrijden op vrijdagavond vanaf acht uur tot circa half elf. In het voorjaar volgt de competitie voor dames- en herenteams, de trainings- en speeltijden daarvoor zijn hetzelfde.
Selecta is bijzonder trots op zijn groep met dinsdag-ochtend-spelers, met leeftijden tot diep in de tachtig! Deze groep speelt op dinsdagmorgen, ook in de Sporthal Oranje-Wit van negen tot elf.
Sportbeoefening staat of valt vaak met de beschikbaarheid van goede trainers. Bij BC Selecta proberen we ieder jaar een gecertificeerde trainer in te zetten voor al onze trainingen.
Wij zijn bijzonder trots op de traditie van het opleiden van trainers. Meestal doen we dat in een vorm waarbij de club de kosten van opleidingen door de Nederlandse Badmintonbond financiert, waarna de trainer dat terugbetaalt in de vorm van trainingen.
Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni. Het lidmaatschap gaat in zodra het inschrijfformulier is ingeleverd bij het secretariaat.
Vanaf dat moment is betaling van contributie verplicht tot het eind van het lopende verenigingsjaar.

De contributie voor het verenigingsjaar 2022-2023 bedraagt:

• € 159,- voor jeugdleden (Een jeugdlid wordt seniorlid als hij/zij 18 jaar of ouder is aan het begin van het verenigingsjaar)
• € 225,- voor senioren & recreanten
• € 132,- voor dinsdag-ochtend-spelers
• Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-

• De competitiebijdrage voor seniorleden bedraagt € 37,50 per gespeelde competitie
• De competitiebijdrage voor de jeugdcompetitie is reeds verrekend in de contributie van jeugdleden
• Als nieuw lid is er een mogelijkheid een goed racket te ontvangen, waar je jaren mee vooruit kunt.

Kortingsregelingen:
• Bij langdurig niet kunnen spelen door zwangerschap of een medische oorzaak (na goedkeuring door het bestuur)


Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 30 juni schriftelijk gedaan te worden bij het secretariaat.
Bij eerdere opzegging rest altijd de financiële verplichting tot het einde van het verenigingsjaar.

Klik hier om je direct aan te melden.