Privacyverklaring BC Selecta te Dordrecht


BC Selecta legt verschillende persoonsgegevens van u vast. Hierbij maakt het verschil of u een (oud)lid bent van BC Selecta, of dat u als bezoeker onze site bezoekt.


Bent u of is uw kind lid van BC Selecta?
In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens voor u.

Doeleinden

BC Selecta hanteert de volgende doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Voor het beheer van onze ledenadministratie en het aangaan van een nieuw lidmaatschap

Voor dit doel leggen wij de volgende gegevens van u vast:
 • uw NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
 • uw e-mail adres
 • uw telefoonnummer
 • uw geslacht
 • uw geboortedatum
 • uw lidnummer
 • type lidmaatschap
 • een eventuele langdurige ziekte of zwangerschap i.v.m. kortingsregelingen (alleen op aangeven van uzelf)
 • of u competitiespeler bent inclusief uw klasse. Dit voor de Bondscompetitie ofwel de Hoeksche Waard Competitie.
 • de startdatum van uw lidmaatschap
 • de hoogte van uw contributie
 • een eventuele termijnbetaling van uw contributie
 • de betaaldatum van uw contributie
 • het betaalde bedrag aan contributie en eventuele betalingsachterstanden
 • een eventueel ere-lidmaatschap
 • eventuele schriftelijke toestemming voor het gebruik van herkenbare foto's en video's in communicatiemiddelen. Heeft u schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van herkenbare foto's en video's? En wilt u deze toestemming intrekken? Dat is geen probleem. U geeft dit schriftelijk aan bij het secretariaat en dit wordt direct verwerkt.
 • Eventuele foto's en video's die op dat moment gebruikt worden, worden door ons verwijderd.
 • uw eventuele afmelding voor de ontvangst van e-mails van BC Selecta

Is het lid een kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan onderhouden wij contact met de ouder(s) of verzorger(s).
In dit geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
 • uw e-mail adres
 • uw telefoonnummer

2. Voor het beheer van onze vrijwilligers administratie

Bent u vrijwilliger voor onze club? Dan leggen wij voor dit doel de volgende gegevens van u vast:
 • uw vrijwilligerstaken
 • uw eventueel behaalde IVA certificaat voor de bardienst
 • of u in het bezit bent van een sleutel(kaart) van de hal

3. Voor het versturen van informatieve e-mails

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens van u:
 • uw e-mail adres

Wilt u liever geen e-mails van BC Selecta ontvangen? Dan kunt u dit via de afmeldlink in onze mails aan ons kenbaar maken. Wij halen u in dat geval van de mailinglijst af.
U kunt het altijd weer aan ons doorgeven als u wel weer mails van BC Selecta wilt ontvangen. Het is niet mogelijk om u af te melden voor mails die nodig zijn voor een juiste uitvoer van de lidmaatschapsovereenkomst. U kunt hierbij denken aan het betalen van contributie, betalingsachterstanden of informatie rondom de competitie als u competitie speelt.

4. Bewaartermijn

Voor het vastleggen van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
 • U bent lid. Wij leggen uw persoonsgegevens vast zolang u lid bent.
 • U heeft uw lidmaatschap opgezegd. In dit geval gelden er 2 verschillende termijnen:
  • Uw persoonsgegevens worden tot een termijn van 2 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap bewaard.
  • Gaat het om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving moeten bewaren? Dan hanteren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.

De termijn van 7 jaar geldt voor de volgende persoonsgegevens:
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Lidnummer
 • Type lid (junior, senior, veteraan)
 • Hoogte contributie
 • Langdurige ziekte of zwangerschap
 • Termijnbetaling
 • Betaaldatum
 • Hoogte van het bedrag dat betaald is

5. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zijn heel strikt in het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij delen deze dan ook niet met derden. Wij maken hierop alleen een uitzondering in de volgende gevallen:
 • Wordt u lid van onze club? Dan geven we uw persoonsgegevens door aan de Nederlandse Badmintonbond. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Wij geven de gegevens door aan de nationale bond. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies. Bekijk de privacyverklaring van de Nederlandse Badmintonbond.
 • Speelt u mee met de Hoeksche Waard Competitie? Dan geven wij uw contactgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en email adres) door aan de organisatie. Deze organisatie verwerkt geen persoonlijke adresgegevens. Zij verwerken alleen de adresgegevens van BC Selecta en haar speellocatie.
  Deze organisatie verwerkt de betreffende gegevens alleen voor de uitvoer van de Hoeksche Waard Competitie. De persoonsgegevens worden niet commercieel gebruikt. De persoonsgegevens worden alleen gedurende de competitieperiode bewaard. Bekijk de privacyverklaring van de Hoeksche Waard Competitie.
 • Bent u ouder of verzorger van een jeugdlid jonger dan 18 jaar? Dan geven wij uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en email adres) door aan onze jeugdbegeleiders. Dit om de trainingen en competitiewedstrijden in goede banen te kunnen leiden.
 • Bent u vrijwilliger? Indien nodig voor de correcte uitvoer van vrijwilligerswerkzaamheden, verstrekt het bestuur van BC Selecta mogelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum aan vrijwilligers. Vrijwilligers zullen hier zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens alleen gebruiken voor de correcte uitvoer van de vrijwilligerswerkzaamheden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het regelen van zaken rondom de jeugdcompetitie, de barcommissie, teamcaptains van competitieteams en de kascontrolecommissie. Het bestuur verstrekt deze beperkte persoonsgegevens aan de vrijwilligers. Vrijwilligers buiten het bestuur zullen nooit toegang hebben tot uw veilig opgeslagen persoonsgegevens.
  Bent u als vrijwilliger in het bezit van een sleutelpas en/of sleutel van de sporthal? Dan geven wij uw voornaam en achternaam door aan Korfbalvereniging Oranje Wit te Dordrecht. Zij gebruiken deze informatie alleen intern voor veiligheidsdoeleinden en delen deze niet met derden.

6. U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In de volgende gevallen is het laten verwijderen van persoonsgegevens helaas niet mogelijk:
 • Als het gaat om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving 7 jaar moeten bewaren.
 • Als het gaat om persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de juiste uitvoer van uw lidmaatschapsovereenkomst. Wilt u toch dat deze persoonsgegevens verwijderd worden? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw lidmaatschap te beëindigen.
 • Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dan kunt u dit verzoek indienen bij het secretariaat.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. U bezoekt onze site

Bezoekt u onze site? Ook als u niet lid bent van onze club? In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens.

BC Selecta maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor de website. Zo plaatsen wij geen analytische cookies om uw gedrag na te gaan, of marketing of tracking cookies. Ook worden er geen 'derden cookies' geplaatst zodat deze derden partijen gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, noch voor social media-netwerken. Bij bezoek aan onze site zullen wij u daarom niet vragen om cookies te accepteren.

Deelt u informatie met BC Selecta via onze Facebookpagina, Whats'sApp, Instagram, Twitter etc.? Dan vallen deze gegevens niet onder de invloedsfeer van BC Selecta. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor deze informatie en gegevens.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neemt u dan contact op met de secretaris.