Contact


De Voorzitter | Patrick Snijders (voorzitter@bcselecta.nl)

De Secretaris | Dominic Scheffers (secretariaat@bcselecta.nl)

De Penningmeester | Ronald Barends (penningmeester@bcselecta.nl)

De Competitieleider | Tibbe Reitsma (competitie@bcselecta.nl)

De Jeugdcommissie | Ian Bouwmeester (jeugd@bcselecta.nl)

Het Algemene Bestuurslid | Alex van Well (mail@bcselecta.nl)

De Webmaster | Alex van Well (webmaster@bcselecta.nl)